fbpx

Kontakt

   

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO) informujemy, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Radecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Drużyna R Katarzyna Radecka, adres: ulica Błażeja 12D/4, 61-608 Poznań, NIP: 9531003160, kontakt e-mail malinne@malinne.pl, zwana dalej Administratorem;
  2) Administrator nie powołał inspektora ochrony danych, kontakt w sprawie przetwarzania danych jest możliwy poprzez adres e-mail: malinne@malinne.pl
  3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przedstawienia oferty i/lub realizacji zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość kontaktu z Panią/Panem, brak możliwości przedstawienia oferty i realizacji zamówienia;
  4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi, przesłania oferty i realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator;
  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i przedawnienia roszczeń z tego tytułu; 
  7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (do dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania;
  10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

   

  Malinnowe atelier
  Sadowa 36a
  61-657 Poznań
  Tel. 601 72 20 10

  Uwaga:  Proszę w nawigację wpisać tylko Sadowa 36 bo Sadowa 36 A kieruje do Skórzewa, a to jest na Winogradach 😉

  Masz swój pomysł na kreację? Z przyjemnością uszyjemy sukienkę
  dopasowaną dla Ciebie, Skontaktuj się z nami!

  e-mail: malinne@malinne.pl

  te. +48 601 72 20 10